Redaktionellt arbete och översättning inom företagskommunikation, marknadsföring och PR

Passion för språk

För oss räknas en enda sak: att lägga ner vår själ i att överföra ditt budskap till andra språk. För vi översätter inte bara ord, utan förmedlar innehållet i din text. Exakt och målgruppsanpassat. Träffsäkert. Och alltid inom avtalad tid. Ditt uppdrag är vårt kall, oavsett om du anlitar oss som redaktörer, översättare, granskare eller skribenter. Språk är helt enkelt vår passion.

Vi är stolta över vårt arbete. Vi redigerar och översätter artiklar till medarbetar- och kundmagasin, levererar tryckfärdiga pressmeddelanden även med snäva tidsplaner, skapar webbplatser, bloggar och webbartiklar på flera språk för interna eller externa målgrupper, producerar texter till reklamkampanjer och produktbroschyrer och anpassar års- och miljöredovisningar och andra företagsdokument för internationella intressenter.

Att förstå budskapet

Understand the message

Våra fasta medarbetare är språkkonstnärer i tyska, engelska, finska, franska, italienska, portugisiska, spanska och svenska, och vid behov ordnar vi även andra språk. Vårt team består av kompetenta yrkesmänniskor som har samarbetat med oss i flera år, vilket ger våra kunder högsta kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Vi förstår vad du vill förmedla och hittar precis rätt ord för ditt budskap. Vi känner till alla tänkbara misstag – och just därför upptäcker vi dem redan innan de begås.

Vi anser att företagskommunikation ska vara tidsenlig, spännande och omväxlande. Automatisering och återanvändning av innehåll hör därför normalt inte till våra arbetsmetoder. I stället utvecklar och underhåller våra team breda, kundspecifika fackkunskaper. Det är enda sättet för att skapa texter som talar ditt språk och besparar dig tid och arbete.

Att förmedla budskapet

Du behöver en pålitlig och flexibel kommunikationspartner, som hjälper dig att verkligen nå fram till dina interna och externa målgrupper, som sparar tid åt dig och stärker dina egna resurser för att kunna hänga med i den allt snabbare takten i den digitala världen.

Vi är en erfaren flerspråkig samarbetspartner som redigerar, översätter, omarbetar, anpassar och skriver texter åt företag som värdesätter hög kvalitet inom kommunikation, marknadsföring, reklam och PR. Till vår kärnkompetens hör företagspublikationer, presstjänster, webbplatser, bloggar och webbnyheter för interna och externa läsare, liksom reklamkampanjer, produktbroschyrer, års- och miljöredovisningar samt andra företagsdokument för internationella intressenter. 

Du kan lita på vår kompetens och kreativitet. I över tjugo år har vi hjälpt många stora företag inom ett flertal högteknologiska branscher att sprida sitt budskap till olika målgrupper.

Våra redaktionella principer

Vår redaktionella hemlighet är att vi tar varje ordvits på största allvar. Vi utforskar vad som döljer sig bakom den. För vårt högsta motto lyder: Hitta precis de rätta orden för varje sammanhang. Vi går till botten med varje text, tills den inte har några hemligheter för oss längre.

Ibland når texter inte riktigt fram. Det kan bero på att innehållet eller språket är otydligt. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt stil och ton. Enbart genom ett väl genomtänkt ordval kan du övertyga dina kunder och få dem att se dig så som du vill bli sedd. Vi förpackar ditt budskap så att det passar vart och ett av dina kommunikationssyften.

Oavsett vilket språk eller vilken målgrupp det gäller leder ett väl utfört redaktionellt arbete till en tydlig text som väcker intresse för dina produkter och tjänster. Se alltid till att presentera dig och ditt företag i det bästa ljuset.

Våra översättningsprinciper

Varje dag fattar vi viktiga beslut för våra kunders och deras läsares räkning. Textbearbetning är allt annat än en gissningslek – och endast perfekta formuleringar leder till det bästa resultatet.

Stilen, terminologin och förpackningen är de avgörande faktorerna. För att kunna formulera sig rätt behöver man en bred överblick över ämnet. Din individuellt anpassade kommunikation påverkas när allt kommer omkring av diskussionerna kring varumärkesplattformar, dagsaktuella ämnen och företagets riktlinjer. Innan vi börjar med översättningsarbetet lär vi därför alltid först känna ditt företag.

Känn dig trygg med vår mångåriga erfarenhet och gedigna kunskap om ledningsstrukturer hos marknadsledande företag inom industri, forskning och PR, och om deras utmaningar och innovationer.